Repertoar

Plesni Repertoar

Sačuvano folklorno blago vjekovima služi kao inspiracija mnogim umjetnicima u stvaranju vrijednih umjetničkih dijela u sferi muzike, plesa i baleta. Ansambl narodnih igara i pjesama “Nikola Đurković” sa svojim scenskim izvjedbama, bogatim repertoarom i koreografijama je sama perjanica i lider u prezentovanju autentičnog folklornog stvaralaštva sa ovih prostora.

Vokalno Instrumentalni

Naše djevojke iz izvođačkog ansambla, već skoro 2 godine imaju pjevačke probe koje im sa vremena na vrijeme drži naša draga i cijenjena saradnica doc.dr Zlata Marjanović, pod čijim mentorstvom se i održava ovaj koncert.

Repertoar narodnog orkestra pokriva aranžmanski obrađene koreografije kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Kosova.

Vokalno Instrumentalni

Naše djevojke iz izvođačkog ansambla, već skoro 2 godine imaju pjevačke probe koje im sa vremena na vrijeme drži naša draga i cijenjena saradnica doc.dr Zlata Marjanović, pod čijim mentorstvom se i održava ovaj koncert.

Repertoar narodnog orkestra pokriva aranžmanski obrađene koreografije kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Kosova.

Mlađe Uzrasne Kategorije

Dječije folklorne sekcije broje preko 70 članova, koji su raspoređeni u više grupa i to izvođački dječiji ansambli i pripremni dječiji ansambli. Svake školske godine, tim grupama se pridružuju djeca školskih folklornih sekcija iz nekoliko osnovnih škola sa kojima “Nikola Đurković” aktivno surađuje.

Kontakt

Folklorni  ansambl “Nikola  Đurković” Kotor

Adresa: Dom kulture Škaljari bb, Kotor

Tel: + 382 68 300 811

Email: pedjafolk@gmail.com

Zapratite nas na našim društvenim mrežama!

Partneri

Copyright FA "Nikola Đurković" | Developed by Visual DLD