Previous slide
Next slide

Plesni repertoar

Sačuvano folklorno blago vjekovima služi kao inspiracija mnogim umjetnicima u stvaranju vrijednih umjetničkih dijela u sferi muzike, plesa i baleta. Folklorni ansambl “Nikola Đurković” je sa svojim scenskim izvedbama, bogatim repertoarom i koreografijama je godinama unazad jedan od lidera u prezentovanju autentičnog folklornog stvaralaštva sa ovih prostora.

Vokalno instrumentalni

Naše djevojke iz izvođačkog ansambla, već skoro 2 godine rade na prezentaciji starih narodnih izvornih pjesama, sa posebnim akcentom na pjesme iz Boke Kotorske. Najveću zaslugu za to pored prof.Katarine Popović, ima i naša draga i cijenjena saradnica doc.dr Zlata Marjanović.

Repertoar narodnog orkestra pokriva aranžmanski obrađene koreografije kako iz Crne Gore, tako i iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Kosova.

Mlađe uzrastne kategorije

Dječije folklorne sekcije broje preko 170 članova, koji su raspoređeni u više uzrastnih grupa. Svake školske godine, tim grupama se pridružuju djeca školskih folklornih sekcija iz nekoliko kotorskih osnovnih škola sa kojima folklorni ansambl “Nikola Đurković” aktivno sarađuje.

Kontakt

Folklorni  ansambl “Nikola  Đurković” Kotor

Adresa: Dom kulture Škaljari bb, Kotor

Tel: + 382 68 300 811

Email: pedjafolk@gmail.com