Previous slide
Next slide

Plesni repertoar

Pjesmom i igrom čuvamo nasljeđe

Sačuvano folklorno blago vjekovima služi kao inspiracija mnogim umjetnicima u stvaranju vrijednih umjetničkih dijela u sferi muzike, plesa i baleta. Folklorni ansambl “Nikola Đurković” je sa svojim scenskim izvedbama, bogatim repertoarom i koreografijama, već dugi niz godina, lider u prezentovanju autentičnog folklornog stvaralaštva sa ovih prostora.

Program igara sa teritorije
Crne Gore

 • “Bokeška priča” – splet igra i pjesama iz Boke Kotorske
  koreografija: Predrag Šušić
  muzički aranžman: Đorđe Begu
 • “Oj Vrsuto goro velja” – igra i pjesma iz Spiča
  koreografija: Predrag Šušić
  muzički aranžman: Aleksandar Magovčević
 • “Po planini ovce pasu” – igre i pjesme iz stare Crne Gore
  scenska adaptacija: Predrag Šušić
 • “Ovce čuva Bojana” – igre i pjesme iz Morače
  scenska adptacija: Predrag Šušić
 • “Igre i pjesme iz okoline Kolašina
  scenska adaptacija: Predrag Šušić, Davor Sedlarević
 • “Drema mi se bi’ spavala majko”-splet igara i pjesama iz crnogorskog Sandžaka
  koreografija: Predrag Šušić
  muzički aranžman: Milenko Martić
 • Splet albanskih igara sa sjevera Crne Gore
  koreografija: Predrag Šušić
  muzički aranžman: Predrag Šuši

Međunarodni program

 • Vesele šopske igre
  koreografija: Dragomir Vuković
 • Splet igara ponišavlja
  koreografija: Predrag Šušić
 • Mađarske igre iz Vojvodine
  koreografija: Predrag Šušić
 • Ciganski ples
  koreografija: Dobrivoje Putnik
 • “Prošeta se Jovka kumanovka” -splet igara i pjesama iz kumanovskog polja
  koreografija: Predrag Šušić
  muzički aranžman: Milenko Martić
 • “Mile moje preko reke” – splet igara i pjesama iz centralne Srbije
  koreografija: Predrag Šušić
  muzički aranžman: Milenko Martić
 • Splet igara iz okoline Pirota
  koreografija: Predrag Šušić
  muzički aranžman: Milenko Martić
 • “Devojče, belo crveno”- splet igara i pjesama kosovskog pomoravlja
  koreografija: Predrag Šušić
  muzički aranžman: Milenko Martić
 •  Vlaške igre- “Dubočke kraljice”
  koreografija: Borivoje Talevski
 •  Splet igara iz Makedonije
  koreografija: Predrag Šušić
 •  Splet igara iz jugoistočne Srbije
  koreografija: Predrag Šušić

Kontakt

Folklorni  ansambl “Nikola  Đurković” Kotor

Adresa: Dom kulture Škaljari bb, Kotor

Tel: + 382 68 300 811

Email: pedjafolk@gmail.com