Plesni repertoar

Pjesmom i igrom čuvamo nasljeđe 

Sačuvano folklorno blago vjekovima služi kao inspiracija mnogim umjetnicima u stvaranju vrijednih umjetničkih dijela u sferi muzike, plesa i baleta. Folklorni ansambl “Nikola Đurković” je sa svojim scenskim izvedbama, bogatim repertoarom i koreografijama, već dugi niz godina, lider u prezentovanju autentičnog folklornog stvaralaštva sa ovih prostora.

Program igara Crne Gore

1. “Bokeška priča” – splet igra i pjesama iz Boke Kotorske
koreografija: Predrag Šušić
muzički aranžman: Đorđe Begu
2. “Oj Vrsuto goro velja” – igra i pjesma iz Spiča
koreografija: Predrag Šušić
muzički aranžman: Aleksandar Magovčević
3. “Po planini ovce pasu” – igre i pjesme iz stare Crne Gore
scenska adaptacija: Predrag Šušić
4. “Ovce čuva Bojana” – igre i pjesme iz Morače
scenska adptacija: Predrag Šušić
5. “Igre i pjesme iz okoline Kolašina
scenska adaptacija: Predrag Šušić, Davor Sedlarević
6. “Drema mi se bi’ spavala majko”-splet igara i pjesama iz crnogorskog Sandžaka
koreografija: Predrag Šušić
muzički aranžman: Milenko Martić
7. Splet albanskih igara sa sjevera Crne Gore
koreografija: Predrag Šušić
muzički aranžman: Predrag Šušić

Međunarodni program

1. Vesele šopske igre
koreografija: Dragomir Vuković
2. Splet igara ponišavlja
koreografija: Predrag Šušić
3. Mađarske igre iz Vojvodine
koreografija: Predrag Šušić
4. Ciganski ples
koreografija: Dobrivoje Putnik
5. “Prošeta se Jovka kumanovka” -splet igara i pjesama iz kumanovskog polja
koreografija: Predrag Šušić
muzički aranžman: Milenko Martić
6. “Mile moje preko reke” – splet igara i pjesama iz centralne Srbije
koreografija: Predrag Šušić
muzički aranžman: Milenko Martić
7. Splet igara iz okoline Pirota
koreografija: Predrag Šušić
muzički aranžman: Milenko Martić
8. “Devojče, belo crveno”- splet igara i pjesama kosovskog pomoravlja
koreografija: Predrag Šušić
muzički aranžman: Milenko Martić
9. Vlaške igre- “Dubočke kraljice”
koreografija: Borivoje Talevski
10. Splet igara iz Makedonije
koreografija: Predrag Šušić
11. Splet igara iz jugoistočne Srbije
koreografija: Predrag Šušić

Kontakt

Folklorni  ansambl “Nikola  Đurković” Kotor

Adresa: Dom kulture Škaljari bb, Kotor

Tel: + 382 68 300 811

Email: pedjafolk@gmail.com

Zapratite nas na našim društvenim mrežama!

Partneri

Copyright FA "Nikola Đurković" | Developed by Visual DLD