Previous slide
Next slide

Pjevačka grupa

Grupom rukovodi Katarina Popović. Rođena je 1981. godine u Kotoru.
Diplomirala je muzičku pedagogiju 2005. godine na Muzičkoj akademiji na Cetinju, a orkestarsko dirigovanje 2008.godine. Završila je postdiplomske specijalističke studije za orkestarsko dirigovanje na Muzičkoj akademiji na Cetinju 2009.godine. Trenutno je na master studijama etnomuzikologije na Akademiji umjetnosti Univerziteta  Banja Luka. Sa ženskom pjevačkom grupom FA “Nikola Đurković” radi pod mentorstvom doc. dr Zlate Marjanović.

Bojana Radonjić

Danijela Ćosović

Jelena Radonjić

Andrea Ljubatović

Ivana Vučeljić

Sara Nerić

Milica Peričić

Jelena Dragojević

Anđela Popović

Anja Andrić

Marija Marković

Milica Mirković

Tea Grgurović

Kristina Janković

Kontakt

Folklorni  ansambl “Nikola  Đurković” Kotor

Adresa: Dom kulture Škaljari bb, Kotor

Tel: + 382 68 300 811

Email: pedjafolk@gmail.com