O nama

Folklorni ansambl “Nikola Đurković”

Krajem 2009. godine u Kotoru je osnovan ansambl koji danas broji 246 stalnih članova. U sklopu ansambla radi 8 folklorno – igračkih grupa različitih uzrasta, ženska pjevačka grupa i narodni orkestar.

Ansambl je punopravni i aktivni član Udruženja folklornih ansambala Crne Gore UFA CG, kao i Nacionalne sekcije Svjetske organizacije folklornih festivala i narodne umjetnosti – CIOFF.

Misija

Misija “Đurkovića” je animacija i obuka članova, istraživanje, prikupljanje, djelimična obrada i scensko prikazivanje bogate plesne i vokalno instrumentalne tradicije Boke Kotorske i Crne Gore, ali i drugih djelova Balkana, kako u Crnoj Gori, tako i van njenih granica, uz planski, sistematski i stalni stručni nadzor i konsultacije u svim segmentima rada i djelovanja.

Vizija

Vizija folklornog ansambla „Nikola Đurković“ je da konstantno bude uspješan i prepoznatljiv promoter tradicionalne kulture Crne Gore i Boke Kotorske.

„Težimo stalnom stručnom usavršavanju i podizanju kvaliteta izvođenja uz saradnju sa iskrenim prijateljima i stručnim saradnicima. Glavni moto i pokretač su osmijeh i pozitivizam naših članova“

prof.Predrag Šušić

Ciljevi

– stalna edukacija članova sa ciljem što boljeg upoznavanja tradicionalne kulture
– obnavljanje starih i nabavka novih narodnih nošnji i rekvizita
– nastavak i unapređenje saradnje sa kulturnim, vaspitno-obrazovnim i drugim institucijama i organizacijama
– osigurati kvalitet izvođenja i pozicionirati ansambl kao kulturni brend Kotora i regije

Press Clipping

Zvanična Dokumenta

Preuzmite PDF fajlove klikom na link
Rješenje O Registraciji
Završni Račun 2019
Statut FA “Nikola Đurković”

Kontakt

Folklorni  ansambl “Nikola  Đurković” Kotor

Adresa: Dom kulture Škaljari bb, Kotor

Tel: + 382 68 300 811

Email: pedjafolk@gmail.com

Zapratite nas na našim društvenim mrežama!

Partneri

Copyright FA "Nikola Đurković" | Developed by Visual DLD