Previous slide
Next slide

Narodni orkestar

Šef narodnog orkestra

Milenko Martić harmonikaš.

Branislav Martić

Lazar Kovačević

Milić Andrejević

Petar Damjanov

Bojan Morvai

Dejan Kuzmanović

Branka Biberdžić

Marta Rajda

Miloš Maksić

Anica Dimitrić

Dušan Apić

Jovan Anđelković

Milica Lerić

Jelena Guduraš

Kontakt

Folklorni  ansambl “Nikola  Đurković” Kotor

Adresa: Dom kulture Škaljari bb, Kotor

Tel: + 382 68 300 811

Email: pedjafolk@gmail.com