Previous slide
Next slide

Izvođački ansambl

Predrag Šušić

Osnivač i direktor ansambla

Rođen je 1975. godine u Kotoru. Završio je  studije na Fakultetu fizičke kulture Univeziteta u Novom Sadu (1999.)
U oblasti narodnog stvaralaštva posebno je aktivan od 1996. godine i od tada se istakao u velikom broju angažmana i učešća u različitim projektima, te stručnoj nadogradnji sa akcentom na naučno-istraživački segment.
Predavač je na više domaćih i međunarodnih stručnih seminara folklora, okruglih stolova, simpozijuma i etnokampova u Crnoj Gori i inostranstvu (Kolašin, Kotor,  Dubrovnik, Kikinda, Podgorica, Valjevo, Tivat, Novi Sad, Herceg Novi) gdje redovno prezentuje tradicionalne igre, pjesme, nošnje i običaje sa teritorije Crne Gore i Boke Kotorske.

Nikola Mrvaljević

Danijela Ćosović

Mirko Ognjanović

Andrea Ljubatović

Dušan Šušić

Bojana Radonjić

Stefan Drobnjak

Nataša Novaković

Antonio Grgurović

Milica Vujić

Mirza Jaranović

Ivana Vučeljić

Đorđe Šušić

Mihaela Knez

Dimitrije Vučković

Kristina Janković

David Markićević

Anja Andrić

Krsto Pržica

Olivera Latković

Anđela Popović

Jelena Radonjić

Radomir Tešanović

Marija Marković

Jelena Dragojević

Jelena Prelević

Tamara Penda

Anđela Smolović

Milica Mirković

Ana Stegić

Milica Peričić

Kontakt

Folklorni  ansambl “Nikola  Đurković” Kotor

Adresa: Dom kulture Škaljari bb, Kotor

Tel: + 382 68 300 811

Email: pedjafolk@gmail.com