Članstvo

Izvođački ansambl

Sačuvano folklorno blago služi kao inspiracija mnogim umjetnicima u stvaranju vrijednih umjetničkih dijela u sferi muzike, plesa i baleta. Izvođački ansambl “Đurkovića” sa svojim scenskim izvedbama, bogatim repertoarom i koreografijama je lider u prezentovanju folklornog stvaralaštva sa ovih prostora

Ženska pjevačka grupa

Naše djevojke iz izvođačkog ansambla, već skoro 2 godine imaju pjevačke probe pod mentorstvom naše drage i cijenjena doc.dr Zlate Marjanović. Repertoar ženske pjevačke grupe predstavljaju izvorne narodne pjesme Boke Kotorske, Crne Gore i drugih krajeva, koje pokušavamo da otrgnemo od zaborava i prezentujemo što širem auditorijumu. Mnoge od ovih pjesama su godinama čekale u starim zapisima istraživača ovih prostora da ponovo “ožive i zablistaju”.

Pjevačka grupa

Naše djevojke iz izvođačkog ansambla, već skoro 2 godine imaju pjevačke probe pod mentorstvom naše drage i cijenjena doc.dr Zlate Marjanović. Repertoar ženske pjevačke grupe predstavljaju izvorne narodne pjesme Boke Kotorske, Crne Gore i drugih krajeva, koje pokušavamo da otrgnemo od zaborava i prezentujemo što širem auditorijumu. Mnoge od ovih pjesama su godinama čekale u starim zapisima istraživača ovih prostora da ponovo “ožive i zablistaju”.

Pripremni i dječiji Ansambli

Dječije folklorne sekcije broje najviše članova koji su raspoređeni u više grupa, a jedan od osnovnih zadataka u ansamblu je upravo rad sa djecom i mladima. Svake školske godine grupama se pridružuju djeca školskih folklornih sekcija iz nekoliko Osnovnih škola sa kojima Đurkovići aktivno sarađuju.

Pripremni i dječiji Ansambli

Dječije folklorne sekcije broje najviše članova koji su raspoređeni u više grupa, a jedan od osnovnih zadataka u ansamblu je upravo rad sa djecom i mladima. Svake školske godine grupama se pridružuju djeca školskih folklornih sekcija iz nekoliko Osnovnih škola sa kojima Đurkovići aktivno sarađuju.

Školica folklora

Neobrađene dragulje ansambla predstavljaju naši najmlađi članovi, aktivni u školicama folklora, koje pored Kotora, rade u Risnu i Radovićima. Temelj za buduća znanja, ljubav prema narodnim igrama i pjesmama i ljepotu pravog druženja naši najmlađi stiču tokom obuka koje za njih strpljivo pripremaju njihovi rukovodioci.

Školica folklora

Neobrađene dragulje ansambla predstavljaju naši najmlađi članovi, aktivni u školicama folklora, koje pored Kotora, rade u Risnu i Radovićima. Temelj za buduća znanja, ljubav prema narodnim igrama i pjesmama i ljepotu pravog druženja naši najmlađi stiču tokom obuka koje za njih strpljivo pripremaju njihovi rukovodioci.

Kontakt

Folklorni  ansambl “Nikola  Đurković” Kotor

Adresa: Dom kulture Škaljari bb, Kotor

Tel: + 382 68 300 811

Email: pedjafolk@gmail.com

Zapratite nas na našim društvenim mrežama!

Copyright FA "Nikola Đurković" | Developed by Visual DLD