Previous slide
Next slide

Članstvo

Izvođački ansambl

Sačuvano folklorno blago služi kao inspiracija mnogim umjetnicima u stvaranju vrijednih umjetničkih dijela u sferi muzike, plesa i baleta. Izvođački ansambl “Đurkovića” sa svojim scenskim izvedbama, bogatim repertoarom i koreografijama je lider u prezentovanju folklornog stvaralaštva sa ovih prostora

Ženska pjevačka grupa

Repertoar ženske pjevačke grupe predstavljaju izvorne narodne pjesme Boke Kotorske, Crne Gore i drugih krajeva, koje pokušavamo da otrgnemo od zaborava i prezentujemo što širem auditorijumu. Mnoge od ovih pjesama su godinama čekale u starim zapisima istraživača ovih prostora da ponovo “ožive i zablistaju”. Posebnu zahvalnost za materijale i ideje koje nam daje dugujemo našoj dugogodišnjoj saradnici dr.Zlati Marjanović.

Dječji ansambl

Dječije folklorne sekcije broje najviše članova koji su raspoređeni u više grupa, a jedan od osnovnih zadataka u ansamblu je upravo rad sa djecom i mladima. Svake školske godine grupama se pridružuju djeca školskih folklornih sekcija iz nekoliko osnovnih škola sa kojima “Đurkovići” aktivno sarađuju.

Školica folkora

Neobrađene dragulje ansambla predstavljaju naši najmlađi članovi, aktivni u školicama folklora, koje pored Kotora, rade u Risnu i Radovićima. Temelj za buduća znanja, ljubav prema narodnim igrama i pjesmama i ljepotu pravog druženja naši najmlađi stiču tokom obuka koje za njih strpljivo pripremaju njihovi rukovodioci.

Kontakt

Folklorni  ansambl “Nikola  Đurković” Kotor

Adresa: Dom kulture Škaljari bb, Kotor

Tel: + 382 68 300 811

Email: pedjafolk@gmail.com